Biti član Skupnosti Emanuel

Kako postati član Skupnosti Emanuel?

Emanuel – Bog z nami
»Glej Devica bo spočela in rodila Sina in imenovali ga bodo Emanuel« (Iz 7,14 in Mt 1,23).

V imenu »Emanuel, Bog z nami« je v polnosti zapisano poslanstvo Skupnosti.
Kristus – Emanuel je prišel na svet, da bi ljudem prinesel odrešenje. Zato se je učlovečil in jim postal blizu.

Za člane Skupnosti biti »Emanuel« po Kristusovi podobi pomeni, da sredi sveta živijo združeni z Bogom, v preprostosti in duhu uboštva, da v svoje življenje sprejmejo Marijo in sodelujejo pri poslanstvu Cerkve.

Klic
V Skupnost Emanuel vstopajo ljudje na različne načine in z različnimi življenjskimi zgodbami: nekateri so že od vedno kristjani, drugi so spreobrnjenci ali pa so Boga po več letih ponovno našli. To so lahko pari, družine ali pa samski in mladi, ki iščejo svojo poklicanost. Nekatere so nagovorile pesmi, slavilna molitev, liturgija, molitev, veselje. Spet drugi se čutijo nagovorjene zaradi bratske ljubezni in misijonskega navdušenja.

Želja po tem, da bi Skupnost bolje spoznal in vanjo vstopil, je za vsakega posameznika pomemben element v procesu življenja s Skupnostjo. To odkrivanje je seveda nujno povezano s srečanji in spoznavanji članov Skupnosti v regiji ali državi, v kateri živi: ti mu bodo pomagali, da bo jasneje videl svojo pot in korake, ki jih mora storiti popolnoma svobodno in v skladu s svojo specifično življenjsko zgodbo. Statut Skupnosti predvideva obdobje sprejema in razločevanja, ki naj traja vsaj dve leti. V tem času posameznik s pomočjo skupnosti preverja pristnost klica.

Odločitev
Vstopiti v Skupnost, se angažirati v njej, pomeni odločitev, izbiro. Po koncu obdobja sprejema in razločevanja sledi korak angažmaja v Skupnost. Tega člani obnavljajo vsako leto. Pierre Goursat, eden od ustanoviteljev, si je želel, da bi člani skupnosti angažma obnavljali na tak način zato, da bi lahko vsakdo ostal svoboden in imel možnost, da o svoji odločitvi vsako leto znova premisli in jo potrdi.