Nove skupnosti v Cerkvi
Rim, binkošti 2006 srečanje gibanj in novih skupnosti na Trgu sv. Petra, na katerega je povabil papež Benedikt XVI. (Foto: https://frcoulter.com/pics/rome2006)

Papež Pavel VI. je v Rimu leta 1975 zbranim predstavnikom Katoliške karizmatične Prenove dejal, da je Prenova »upanje za Cerkev«. Bila je odgovor molitve papeža Janeza XXIII. ob odprtju Drugega vatikanskega koncila: »Sveti Duh, obnovi v naših dneh svoja čudovita dela, kakor nove Binkošti«.

Kakor mnoga druga gibanja in skupnosti, ustanovljene približno ob istem času, je tudi Skupnost Emanuel nova skupnost. Rojena je iz izkustva izlitja Svetega Duha, ki ga živi v luči Drugega vatikanskega koncila.

Univerzalni klic k svetosti
Drugi vatikanski koncil je pomenil za Cerkev nove Binkošti. 15 let kasneje je papež Janez Pavel II v uvodnem poglavju svoje apostolske spodbude laiškim vernikom zapisal: V naših časih, v obnovljenem izlitju binkoštnega Duha, ki je prišlo z 2. vatikanskim koncilom, je Cerkev dozorela do bolj žive zavesti o svoji misijonarski naravi in sprejela glas svojega Gospoda, ki jo je poslal v svet kot »vesoljni zakrament odrešenja«. (…) Klic se ne ozira samo na pastirje, duhovnik, redovnike in redovnice, ampak na vse ljudi: tudi krščanske laike je Gospod osebno poklical. Od njega sprejemajo poslanstvo za Cerkev in svet.«
(Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda o krščanskih laikih, 2).

Mnogokrat obrušena prenova
Spisek pridevnikov, uporabljenih z besedo 'prenova', se je v času 20. st. zdel skoraj neskončen: liturgična, biblična, ekumenska, laiška, spravna, karizmatična itd. Vse te različne prenove so postale medsebojno odvisne in so v globini današnje Cerkve vidno na delu: od znotraj ji dajejo življenjsko moč za še eno prenovo, ki jo ravno začenja okušati, namreč prenovo njenega apostolata in misijona, v skladu s konceptom Nove evangelizacije, ki je bila zelo ljuba papežu Janezu Pavlu II.

Edinost Cerkve v različnosti karizem
Cerkev nenehno odkriva, da ni utemeljena na Kristusu enostavno enkrat za vselej, temveč da se vztrajno rojeva kot eno in edino telo, ki ga oživlja Sveti Duh. Papež Janez Pavel II je na različne načine vztrajno poudarjal, da so nova karizmatična gibanja dar Svetega Duha in da so znamenje upanja za Cerkev in za svet.

Binkošti 1998
Na binkoštni praznik leta 1998 se je na Trgu svetega Petra zbralo 300.000 predstavnikov novih gibanj in skupnosti. Papež je zbrane pozval: »To je izredno razglašenje edinosti Cerkve v njenem bogastvu in različnosti njenih karizem«. In še: »Cerkvena gibanja in nove skupnosti so previdnostni odgovor Svetega Duha na trenutne potrebe nove evangelizacije, ki potrebuje zrele kristjane in žive krščanske skupnosti«.