Kratek oris zgodovine slovenske Skupnosti Emanuel

Leta 1990 se je slovenska študentka ekonomije, Nina Jemec, udeležila celoletne mednarodne šole za evangelizacijo v Paray-le-Monialu, ki jo vodi Skupnost Emanuel. V tem letu se je poglobljeno srečala s Skupnostjo in jo spoznala tudi v njeni mednarodni razsežnosti. Poleti, leta 1991, se je vrnila v Slovenijo in ostala v stiku z mladimi iz nemške Skupnosti. Z njihovo pomočjo je prirejala vikende za mlade in druga srečanja. Decembra 1991 se je odločila, da bo sama naredila prvi korak v Skupnost. Kmalu so se ji pridružili še drugi mladi iz Slovenije. Mnogi med njimi so se tudi sami odločili za enoletno izkušnjo mednarodne šole za evangelizacijo, kar je mladi, porajajoči se skupnosti dalo trdne temelje za njeno rast.

 

Mesečno so se srečevali po različnih domovih duhovnih vaj (Brezje, Repnje, Stična itd.), na katerih so se vzpodbujali in skrbeli za osebno življenje z Bogom, obenem pa so redno iskali načine, kako posredovati  osebno izkušnjo Boga širše, mladim, ki so v Cerkvi ali izven nje po Sloveniji. Tako so postali redna dejavnost vikendi za mlade, pogoste  so bile tudi ulične evangelizacije, tedenska molitvena skupina, itd. Okrog leta 2000 je Skupnost začela tudi s tečajem Alfa za predstavitev krščanske vere neverujočim, prav tako pa je v tem obdobju postavila na oder muzikal Joshua, ki je požel izjemen uspeh in je bil predstavljen po različnih slovenskih mestih, pa tudi v tujini.

 

Dejavnosti so se postopoma širile iz dejavnosti za mlade na dejavnosti za pare in družine. Tako so se začeli počitniški dnevi za družine v Veržeju, pa priprava na zakon in vikendi za zakonske pare. Ob tem je skupnost še vedno razvijala delo z mladimi, največ preko večerne šole za misijon Abram. Kasneje se je z rojstvom ‘e-mladih’ in njihovih ponedeljkovih srečanj na Mirju ponudba za mlade še okrepila. Vsa leta Skupnost ponuja tudi romanja, včasih v Francijo v Paray-le-Monial, ki ostaja njeno duhovno središče, zadnja leta pa pogosteje v Nemčijo – Altötting, kjer so organizirana poletna srečanja za mlade in družine.