V katoliški Cerkvi

"Skupnost Emanuel je mednarodno zasebno združenje vernih s papeškimi pravicami legalnega značaja, katere Statuti so bili potrjeni 8. decembra 1992. To dejstvo potrjuje njeno poklicanost k sodelovanju pri izpolnjevanju poslanstva Cerkve v sodobnem svetu." (Dekret, Papeški svet za laike)

Skupnost Emanuel povezuje pare, družine, samske ljudi, duhovnike ter posvečene moške in ženske. Vsi ti vidijo delo znotraj Katoliške Cerkve kot odgovor na božji klic k služenju in oznanjevanju Kristusa v današnjem svetu. Skupnost je združenje vernikov, zato je globoko vdana Cerkvi, njenim pastirjem (škofom in hierarhiji), nauku in tradiciji. Člani Skupnosti so prežeti z željo po oznanjevanju evangelija s svojim življenjem ter iščejo nove načine oznanjevanja, ki odgovarjajo potrebam sodobnikov.

Vesoljna Cerkev
Skupnost je v stalnem stiku s Papeškim svetom za laike v Rimu, ki mu je po kanonskem pravu odgovorna. Ta vez z univerzalno Cerkvijo je pomembna, saj je Skupnost Emanuel mednarodna skupnost, katere člani živijo na 5. kontinentih. Statut ter povezava s Svetim sedežem zagotavljata cerkveni značaj in enotnost Skupnosti po celem svetu.

V različnih deželah in škofijah
V Franciji je Skupnost v stalnem stiku s škofovsko konferenco. Vključena je tudi v številna delovna telesa kot denimo Apostolat laikov, Narodni solidarnostni svet ter del delovnega odbora za skupine, vključene v Prenovo.

V vsaki škofiji, v kateri je prisotna ali se obveže za izvedbo določene dejavnosti, si Skupnost Emanuel prizadeva za usklajeno delo z obstoječimi strukturami. Njeni lokalni voditelji se redno srečujejo s škofom, da se z njim pogovorijo o vprašanjih, ki se nanašajo na odgovornost za župnije, misijone ter druge projekte v škofiji.