Posvečeno življenje

Posvečeni za Gospoda

 

Posvečeno življenje

Nekateri člani in članice Skupnosti Emanuel v srcu prepoznavajo željo, da svoje življenje v celoti posvetijo Bogu in zato ostanejo neporočeni. Izbira Boga in življenje evangelijskih svetov pomeni vstopiti v poseben odnos s Kristusom in pričevanje, da je Bog naš končni cilj in izpolnitev. Ta odločitev pa tudi omogoča posvečenim, da so v večji meri na voljo za daljšo dnevno molitev ter za potrebe ljudi in sveta. Izročilo moškega in ženskega posvečenega življenja ne sega samo daleč v zgodovino Cerkve, temveč do samega izvora krščanskega življenja. Posvečeno življenje v Skupnosti Emanuel se tako vceplja v starodavno izročilo, ki želi posnemati Jezusa Kristusa v vrhuncu njegovega poslanstva, brezpogojnem darovanju Boga za nas.

Posvečeni bratje in sestre so zato znamenje, ki po eni strani vznemirja, ker človeka nenehno postavlja pred vprašanje Boga. Po drugi strani pa ne pušča vnemar, ker stalno izprašuje vest v vprašanju nesebičnega razdajanja soljudem.

Osebe, ki se odločijo za posvečeno življenje v skupnosti Emanuel, ostanejo laiki (z obljubo celibata za Božje kraljestvo) in nadaljujejo svojo poklicno pot, nekateri pa se dajo na razpolago za misijon v delu za raznovrstne potrebe Cerkve.


Sestra Marija