Življenje v Skupnosti

Hišne skupnosti
Hišne skupnosti (ki so pri mladih včasih bivanjske) želijo biti opora in spodbuda odločitvi posameznika za Skupnost. V vsaki hišni je 5 do 8 članov različnih življenjskih stanov, ki se redno srečujejo. Skupaj imajo slavilno molitev, podelijo si Božjo besedo in pričevanja in molijo drug za drugega. Običajno so v isti hišni skupnosti člani, ki so si tudi geografsko blizu, zato je to prvi kraj življenja v Skupnosti.

Srečanja Skupnosti
Vsak član Skupnosti se večkrat v letu udeleži srečanj Skupnosti, ki se zato, ker običajno potekajo ob sobotah in nedeljah, imenujejo vikendi Skupnosti. Tu se na poseben način uresničuje bratsko življenje, predvsem preko sprejema, molitve, obhajanja liturgije, izobraževanja, pričevanj in raznih služenj (npr. varstvo otrok).

Spremstvo
Vsak član Skupnosti ima spremljevalca, ki mu pomaga na njegovi osebni poti in poti v Skupnosti. Spremljevalca sprejme svobodno, lahko pa tudi v vsakem trenutku prosi za njegovo zamenjavo.

Spremstvo ob rednih srečanjih posamezniku pomaga, da lahko živi v skladu s svojo svobodno in odgovorno odločitvijo za Skupnost Emanuel, ki jo je sprejel kot odgovor na Božji klic. Spremljevalec ima vlogo svetovalca, v okviru katere osebi, ki jo spremlja, predlaga različna sredstva, ki mu lahko pomagajo pri samostojnem sprejemanju odločitev. Spremstvo je kraj poslušanja, sprejemanja, svetovanja in zaupanja. Vse, kar je izrečeno na spremstvu, ostane zaupno. Spremljevalec o tem ne govori niti odgovornim v Skupnosti.