V škofijah

Člani Skupnosti Emanuel sodelujejo v normalnem življenju škofije v skladu s svojim krajem bivanja oziroma s svojim misijon.

Prisotnost v lokalni Cerkvi
Skupnost Emanuel pospešuje dejavnosti, ki so v skladu z njenim poslanstvom, denimo debate in pogovore, duhovne vaje, molitvene skupine ter široko paleto izobraževanja. Redni stiki s škofom ali z njegovim delegatom omogočajo, da Skupnost usklajuje svoje dejavnosti z lokalnim in narodnim pastoralnim programom. Večina članov Skupnost Emanuel je laikov in so, kot vsi drugi kristjani, na razpolago svojim lokalnim župnijam. Udeležujejo se vsakdanjega življenja svoje škofije v številnih in različnih vlogah, denimo kot katehisti, pastoralni delavci na področju družine itd.

Škofijski duhovniki
Duhovniki, ki so člani Skupnosti Emanuel, so popolnoma vdani svojim škofijam kot škofijski duhovniki in poslušni svojemu škofu, zato od njega prejmejo svoje poslanstvo, a v dogovoru z moderatorjem ter v skladu s statutom Skupnosti Emanuel.

Tako je na primer v Franciji 30 duhovnikov, ki so člani Skupnosti Emanuel in so na župnijah, naj bo v urbanih središčih, predmestjih ali na podeželju. Kadar je možno, ti duhovniki živijo skupaj z drugimi duhovniki Skupnosti Emanuel, z laiki ali s posvečenimi možmi in ženami. Nekateri duhovniki imajo bolj specifično poslanstvo: med mladimi v šolah, v izobraževanju in vzgajanju, v drugih škofijah, nekatere pa škofje postavijo v različne notranje dejavnosti Skupnosti Emanuel.