Skupnost krščenih

Skupnost Emanuel je katoliška skupnost, ustanovljena leta 1972 v Franciji, ki jo je Sveti sedež 8. decembra 1992 priznal kot kot mednarodno zasebno združenje vernikov s papeškimi pravicami.Skupnost Emanuel? Čisto preprosto, to je življenje po krstu!

Krščansko življenje in evangelizacija
V Skupnosti smo, da bi skupaj živeli svoj krst, se pravi, da bi živeli evangelij v današnjem svetu in da bi skupaj evangelizirali.

Zakaj evengelizacija? Ker krščeni svoje sreče ne more živeti sam, želi tudi drugim odpreti vrata upanja.

Skupnost združuje vse krščene: mlade, pare in družine, duhovnike in osebe, ki živijo posvečeno življenje. Vsi v svojem življenju prepoznajo skupni klic k posvečevanju in oznanjevanju vesele novice.

Laike spodbujajo posvečeni bratje in sestre: s popolnim darovanjem svojega življenja pričujejo o tem, da Bog sam zadošča. Duhovniki pa pričujejo o Božji prisotnosti in delovanju Svetega Duha.
Vsak prispeva k evangelizaciji svoje posebne darove in poslanstvo.